Територіальні органи ДФС
у Кіровоградській області

Офіційний портал
Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування

«Гаряча лінія» на тему «Застосування реєстраторів розрахункових операцій»

24.06.2015

У Головному управлінні ДФС пройшов сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» на тему «Застосування реєстраторів розрахункових операцій». На запитання платників податків відповідала начальник відділу контролю за проведенням розрахункових операцій та проведення фактичних перевірок ГУ ДФС у Кіровоградській області Наталія Миколаївна Набієва.

1. Фізична особа – підприємець платник єдиного податку третьої групи здійснює діяльність у сфері права, надає платні послуги. Чи потрібно та­кому підприємцю використовувати РРО?

Відповідь:Статтею 2 Закону України від 06.07.95 р. № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розра­хункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та по­слуг» (далі – Закон про РРО) ви­значено, що розрахункова опера­ція – це приймання від покупця готівкових коштів, платіжних кар­ток, платіжних чеків, жетонів тощо за місцем реалізації товарів (послуг), видача готівкових коштів за повер­нутий покупцем товар (ненадану послугу), а у разі застосування бан­ківської платіжної картки – оформ­лення відповідного розрахункового документа щодо оплати в безготів­ковій формі товару (послуги) банком покупця або у разі повернення товару (відмови від послуги) – оформлення розрахункових доку­ментів щодо перерахування коштів у банк покупця.

Згідно з п. 1 ст. 3 цього Закону суб’єкти господарювання, які здій­снюють розрахункові операції у го­тівковій та/або безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського хар­чування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшо­го її переказу, зобов’язані проводи­ти розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані в установленому порядку та пере­ведені у фіскальний режим роботи РРО з роздрукуванням відповідних розрахункових документів, що під­тверджують виконання розрахунко­вих операцій, або у випадках, перед­бачених цим Законом, із застосуван­ням зареєстрованих у встановлено­му порядку розрахункових книжок.

Відповідно до п. 296.10 ст. 296 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі – Податковий кодекс) з 01.07.2015 р. при наданні послуг фізична осо­ба – підприємець – платник єдиного податку третьої групи зобов’язана застосовувати РРО. Водночас у разі здійснення розра­хунків за надані послуги винятко­во через банківські установи РРО не застосовується.

 

2. Суб’єкт господарювання здійснює продаж ювелірних виробів через ме­режу магазинів і на спеціалізованих виставках. Чи потрібно такому суб’єкту господарювання застосовувати РРО?

Відповідь: Пунктом 1 ст. 3 Закону про РРО встановлено, що суб’єкти гос­подарювання, які здійснюють роз­рахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі (із за­стосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського хар­чування та послуг, зобов’язані про­водити розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та пере­ведені у фіскальний режим роботи РРО з роздрукуванням відповідних розрахункових документів, що під­тверджують виконання розрахун­кових операцій, або у випадках, передбачених цим Законом, із за­стосуванням зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок.

Відповідно до ст. 2 зазначеного Закону місце проведення розрахунків – це місце, де здійснюються розрахунки з покупцем за продані товари (надані послуги) та зберіга­ються отримані за реалізовані това­ри (надані послуги) готівкові кошти, а також місце отримання покупцем попередньо оплачених товарів (по­слуг) із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо.

Таким чином, суб’єкт господа­рювання, який здійснює продаж ювелірних виробів через мережу магазинів і на спеціалізованих ви­ставках, зобов’язаний застосовува­ти РРО на кожному такому місці проведення розрахунків.