Територіальні органи ДФС
у Кіровоградській області

Офіційний портал
Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Який із запропонованих нових наборів даних у формі відкритих даних Ви вважаєте є найбільш пріоритетним

Лист ДФС України від 05.09.2016 №29613/7/99-99-12-03-02-17 «Про бюджетне відшкодування податку на додану вартість»

27.09.2016

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 05.09.2016                               №29613/7/99-99-12-03-02-17


Про бюджетне відшкодування

податку на додану вартість

 

Державна фiскальна служба України з метою налагодження ефективного контролю за станом та порядком організації перевірок пpaвoмipнocтi нарахування бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повiдомляє.

Порядок визначення суми ПДВ, що пiдлягає вiдшкодуванню з Державного бюджету України (бюджетному вiдшкодуванню), регламентовано ст. 200 Податкового кодексу України (далi - Кодекс).

Сума податку, що пiдлягає сплатi (перерахуванню) до Державногобюджету України або бюджетному вiдшкодуванню, визначається як рiзницямiж сумою податкового зобов'язання звiтного (податкового) перiодута сумою податкового кредиту такого звiтного (податкового) перiоду(п. 201 ст. 200 Кодексу).

З 1 лютого 2016 року набрали чинностi змiни, внeceнi до Кодексу, Законом України вiд 24 грудня 2015 року № 909-VIII «Про внесення змiн до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» (далі - Закон України №909-VIII) до порядку бюджетного відшкодування ПДВ, зокрема якими скасовано норму з автоматичного бюджетного відшкодування ПДВ (виключено п. 200.18 ст. 200 Кодексу) та запроваджено Реєстри заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку у хронологічному порядку відповідно до черговості внесення заяв до реєстру i для всіх без виключення платників відшкодування за наслідками тридцятиденної камеральної перевірки.

Згідно з чинним законодавством підставою для бюджетного відшкодування ПДВ є заява платника про повернення суми податку, фактично сплаченої отримувачем товарів/послуг у попередніх та звітному податкових періодах постачальникам таких товарів/послуг або до Державного бюджету України, яка відображається у податковій декларації з ПДВ, в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до п. 2001.3 ст. 2001 Кодексу на момент отримання контролюючим органом податкової декларації.

При цьому зазначаємо, що вiдповiдно до п. 200.10. ст. 200 Кодексу протягом 30 календарних днiв, що настають за граничним терміном подання податкової декларацiї, контролюючий орган проводить камеральну перевірку заявлених у ній даних. Платники податку, які мають право на бюджетне відшкодування відповідно до цiєї cтaттi та подали заяву про повернення суми бюджетного вiдшкодування, отримують таке бюджетне відшкодування у разі узгодження контролюючим органом заявленої суми бюджетного відшкодування за результатами камеральної перевірки, а у випадках, визначених п. 200.11 ст. 200 Кодексу - за результатами документальної перевірки, що проводиться відповідно до Кодексу.

Контролюючий орган зобов'язаний протягом п'яти робочих днів після закінчення перевірки подати органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, висновок iз зазначенням суми, що підлягає відшкодуванню з бюджету.

У разi наявностi у платника податку податкового боргу бюджетному вiдшкодуванню пiдлягає заявлена сума податку, зменшена на суму такого податкового боргу (пункт 200.12 стаття 200 Кодексу).

Наказ Державної податкової служби України вiд 19.06.2012 № 522, яким затверджено Регламент опрацювання податкових декларацiй з податку на додану вартість, за якими задекларовано від’ємне значення та/або бюджетне відшкодування податку на додану вартість, застосовується з урахуванням вимог Кодексу.

Висновки формуються та подаються до органiв державного казначейства за місцем реєстрації платника податку відповідно до Порядку формування та надсилання узагальненої інформації про обсяги сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість, визначених у висновках, затвердженого спільним наказом Державної податкової адміністрації України та Державного казначейства України вiд 03.02.2011 № 68/23 (далi - спільний наказ № 68/23).

2З.08.2016 набрав чинності наказ Міністерствa фiнансiв України від 13.07.2016 №606 «Про затвердження форм документiв, що використовуються у процесi вiдшкодування сум податку на додану вартість» (зареєстрований у Miністерствi юстицiї України 02.08.2016 за №1069/29199, далi – наказ №606).

Наказ №606 розроблений у зв’язку зi змiнами до порядку бюджетного вiдшкодування ПДВ, внесеними до Кодексу Законом № 909-VIII, зокрема щодо запровадження бюджетного вiдшкодування податку на додану вартість у рахунок сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу такого платника податку з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету.

Вiдповiдно до законодавчих змiн наказом №606 затверджено оновленi форми висновку про суми бюджетного вiдшкодування ПДВ, на пiдставi яких органами Державної казначейської слyжби України проводиться повернення таких сум з державного бюджету платнику.

Разом з тим порядок взаємодії органiв державної влади пiд час вiдшкодування ПДВ визначено постановою Кабiнету Міністрів України вiд 17 сiчня 2011 року №39 та спiльним наказом № 68/2З, положення яких спрямованi на:

встановлення чiткого механiзму взаемодiї територiальних органiв ДФС та органiв державного казначейства;

недопущення неправомiрного вiдшкодування ПДВ;

ведення належного облiку вiдшкодованих сум ПДВ.

На сьогоднi положення зазначених пiдзаконних актів є чинними та застосовуютъся з урахуванням вимог Кодексу.


Голова                                                                         Р.М. Hacipoв