Територіальні органи ДФС
у Кіровоградській області

Офіційний портал
Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Ви здійснюєте завантаження (перегляд) наборів даних у формі відкритих даних з розділів:

Як оподатковується дохід отриманий за цивільно-правовим договором?

12.01.2017

Відповідно до п.п. 164.2.2 п. 164.2 ст. 164 ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до умов цивільно-правового договору.

При нарахуванні доходів у вигляді винагороди за цивільно-правовими договорами за виконання робіт (надання послуг) база оподаткування визначається як нарахована сума такої винагороди.

Згідно з п.167.1 ст.167 ПКУ ставка податку становить 18 відсотків бази оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) у тому числі, але не виключно у формі: заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами.

Крім того, відповідно до пп.163.1.1 п.163.1 ст.163 ПКУ об'єктом оподаткування резидента є загальний місячний оподатковуваний дохід. Доходи, визначені ст.163 ПКУ є об'єктом оподаткування військовим збором. Ставка військового збору становить 1,5 відсотка від об'єкта оподаткування (пп.1.2-1.3 п.16 1 підрозділу 10 розділу XX ПКУ).

Нарахування, утримання та сплата (перерахування) військового збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому ст.168 ПКУ, за ставкою, визначеною пп. 1.3 п. 16 1 підрозділу 10 розділу XX ПКУ (пп. 1.4 п. 16 1 підрозділу 10 розділу XX ПКУ).

Щодо порядку та ставки оподаткування доходу від надання нерухомого майна в оренду.

Оподаткування доходу від надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм здійснюється відповідно до п.170.1 ст.170 ПКУ.

Згідно із пп. 170.1.2 п. 170.1 ст. 170 ПКУ кодексу податковим агентом платника податку - орендодавця під час нарахування доходу від надання в оренду об’єктів нерухомості є орендар.

Однак, якщо орендар є фізичною особою, яка не є суб’єктом господарювання, особою, відповідальною за нарахування та сплату (перерахування) податку до бюджету, є платник податку – орендодавець (пп.170.1.5 п.170.1 ст.170 ПКУ).

При цьому, такий орендодавець самостійно нараховує та сплачує податок до бюджету в строки, встановлені ПКУ для квартального звітного (податкового) періоду, а саме: протягом 40 календарних днів, після останнього дня такого звітного (податкового) кварталу, сума отриманого доходу, сума сплаченого протягом звітного податкового року податку та податкового зобов’язання за результатами такого року відображаються у річній податковій декларації.

Дохід від надання нерухомого майна в оренду оподатковується податковим агентом під час їх нарахування (виплати) за ставкою, визначеною п.167.1 ст.167 Податкового кодексу, а саме 18%.

Крім того, ст. 163 ПКУ передбачено, що дохід від надання нерухомого майна в оренду включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу, тож є об’єктом оподаткування військовім збором за ставкою 1,5%.

Як нараховується та сплачується єдиний внесок ?

Відповідно до п. 1 частини першої ст. 4 Закону України від 08 липня 2010 року №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» зі змінами та доповненнями (далі – Закон №2464) платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) є фізичні особи - підприємці, зокрема ті, які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством про працю, чи за цивільно-правовим договором (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою - підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців).

Єдиний внесок нараховуєтьсяна суму нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці", та суму винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами (п. 1 частини першої ст. 7 Закону № 2464).

Згідно з частиною п’ятою ст. 8 Закону № 2464 єдиний внесок для платникiв, зазначених у ст. 4 Закону № 2464, встановлюється у розмiрi 22 вiдсотки до визначеної ст.7 Закону № 2464 бази нарахування єдиного внеску.

При цьому, слід враховувати вимоги ст. 8 Закону України від 21.12.2016 №1801-VIII „Про Державний бюджет України на 2017 рік”, а саме: встановлено у 2017 році мінімальну заробітну плату у місячному розмірі з 1 січня - 3200 гривень.

У разі, якщо база нарахування єдиного внеску не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), та ставки єдиного внеску.

При нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам з джерел не за основним місцем роботи ставка єдиного внескузастосовується до визначеної бази нарахування незалежно від її розміру.

Відповідно до частини 1 розділу ІІІ Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 11 квітня 2016 року №441 (далі Порядок), роботодавці, які використовують працю фізичних осіб зобов'язані формувати та подавати до органів ДФС Звіт протягом 20 календарних днів, що настають за останнім днем звітного періоду.

Звітним періодом є календарний місяць.

Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів ДФС подається за формою Д4 згідно з додатком 4 до Порядку.

Крім того, роботодавці зобов'язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний місяць, не пізніше 20 числа наступного за звітним місяця(п. 8 ст. 9 Закону №2464).


Управління податків і зборів з фізичних осіб

До списку